Skip to content

[góc hỏi thiệt]

[góc hỏi thiệt]
Hổng biết chuyện mấy cô gái lên truyền hình đánh, chửi, làm xấu mặt nhau có gì hay mà thiên hạ xúm nhau coi nhỉ?
Hổng nói chuyện người ta, hỏi chuyện mình coi có khi nào nổi lên ác tâm lấy chuyện xấu của người ta để làm vui hay không thôi à.
See Translation