Skip to content

Gia đình mình cũng đặc biệt nên mình phải sống độc lập từ khi còn bé

Gia đình mình cũng đặc biệt nên mình phải sống độc lập từ khi còn bé. Không phải ý là không sống cùng bố mẹ, mà lại phải tự lớn tự chăm lo bản thân, tự học cả tự trải nghiệm cuộc đời mà không phải do bố mẹ chỉ bảo, định hướng vì bố mẹ vất vả và khó khăn lắm.
Mình làm cái gì cũng chậm như Rùa ấy, lớn cũng chậm. Đến Đại học cũng mới đc bố lắp cho Internet cơ. Đến Đại học cũng mới biết có tình cảm cơ.
Giờ gần 30t rồi, bố mẹ cũng già đi, mình cũng già vậy mà bố mẹ vẫn cứ là thương mình.
Cũng quen sinh hoạt 1 mình thế mà xa bố mẹ có 2 tháng thấy yêu thương hơn.
Thấy nhớ nét chữ đẹp của mẹ và viết sai chính tả của bố, ngày trước nói chuyện toàn qua giấy thế này thôiiiiiii