Skip to content

Ghép nhạc xong chương trình Lời tặng Mẹ tối nay tại Phòng trà Hi vội vàng đi Nam Định viếng mẹ đẻ Nsnd Quang Vinh

Ghép nhạc xong chương trình Lời tặng Mẹ tối nay tại Phòng trà Hi vội vàng đi Nam Định viếng mẹ đẻ Nsnd Quang Vinh .Hầu hết đại diện giới Âm nhạc , Sân khấu đã có mặt tai đây để chia sẽ nỗi đau buồn mất mẹ của vợ chồng đôi Nsnd Quang Vinh - Kim Chung .