Skip to content

Faith in humanity restored

Faith in humanity restored. Thực ra mình vẫn luôn có hi vọng vào xã hội, và tin là nó đang ngày càng tiến bộ lên chứ không đến báo động như nhiều người lo lắng.
Sau 2 tuần từ khi mất giấy tờ, mình đã được nhận lại qua nỗ lực của những người nhặt được. Mình cũng nghĩ sẽ có thể tìm lại được giấy tờ nên giấy tờ cũng chưa làm lại, thẻ ngân hàng chỉ tạm khoá. Đúng như mong đợi, vẫn có những người thật tốt bụng tìm cách trả lại giấy tờ.
Xin cảm ơn toàn thể anh em bạn bè đã giúp chia sẻ thông tin, đặc biệt cảm ơn Sunny Lee và cụ nào đó ở Otofun đã giúp liên lạc. Đặc biệt cảm ơn chị Vân và bác Tế, những người đã nhặt được và trải nhiều khó khăn để trả lại ví cho mình.
See Translation