Skip to content

Em hỏi anh nước gì là mặn nhất

Em hỏi anh nước gì là mặn nhất
Anh trả lời nước mắt phải ko em.?
Em dí đầu bảo anh là đồ ngốc
Nước mặn nhất là"nước mắm đồ ngu".
P/s Đời rất dở đôi khi phải niềm nở.
See Translation