Skip to content

EM ĐÃ PHỤ TÌNH ANH

EM ĐÃ PHỤ TÌNH ANH
Mưa chưa ngớt ngoài đường gió thổi
Dáng hao gầy em đội hạt mưa
Cõng bao sương gió cho vừa
Thương em anh ngỏ lời thưa gia đình
Xin cha mẹ thuận tình đôi lứa
Trao tim hồng chan chứa men say
Thương em anh sót từng ngày
Chiều mưa rơi hạt đọa đày thân em
Đường phố vắng bên thềm gió thổi
Mưa nhạt nhòa anh đợi em đưa
Người đi mỗi lúc một thưa
Sao giờ chẳng thấy mưa đưa em về
Lời đồn thổi họ chê anh ngốc
Bởi trên đời đầy nhóc dối gian
Em xưa nay hết cơ hàn
Xe hơi đưa rước an nhàn thân em
Anh nuốt lệ ướt nhèm khóe mắt
Đón tin em đã cắt tình xưa
Giờ em đâu sợ trời mưa
Dầm mưa anh đứng bằng thừa mặc anh .