Skip to content

Đi chơi về 2 đứa như chết đói

1  
Đi chơi về 2 đứa như chết đói ! Có mỗi đĩa tôm nhìn hau háu ra ghét vãi :)))
Thằng em thì cứ Bà bà măm măm. Con chị thì Mẹ ơi cho con ăn cái này
2 ngày cuối tuần vần nhau với 2 đứa nó tnay thì hết hơi Mong mai đi học đi mẹ còn đi cày. 1 ngày đánh nhau 20 trận rồi lại yêu nhau xong lại đánh nhau. Sợ vãi :)))
Năm sau cả em Gà cũng tham gia chiến sự nữa thì không biết hoà giải kiểu gì đây

4 thoughts on “Đi chơi về 2 đứa như chết đói

Comments are closed.