Skip to content

Đây là sản phẩm sáng của mẹ làm cho con gái :(

Đây là sản phẩm sáng của mẹ làm cho con gái 🙁 . Con hỏi mẹ: Mẹ ơi, trứng được chưa mẹ?. Lúc ý mới giật mình vì mùi khét khét. Đây mới chỉ là 1 trong những món do tay mẹ cháu nấu thôi. 🙂 Có nhiều món còn hơn này nhiều mà k dám up 🙁
See Translation