Skip to content

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ CON HOẶC CHÁU TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ CON HOẶC CHÁU TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI.
DẠY TOÁN KHI TRẺ CHƯA BIẾT CHỮ
Ở các lớp đầu cấp một, người ta thường dùng các que tính để dạy học sinh làm các phép tính cộng trừ. Đó là điều thất sách vì chỉ chú ý đến trực giác của học sinh mà không để ý việc rèn cho các cháu suy nghĩ. Thế thì có cách nào dạy cộng trừ mà không cần các que tính hay không? Có đấy! Tôi xin trình bày để quý vị tham khảo.
Thông thường trẻ lên ba là đã có thể đếm được từ 1 đến 10. Đó chẳng qua là “học thuộc lòng” như học một câu ca dao hay thành ngữ nào đó, chứ bản thân các cháu chưa hề có khái niệm gì về các con số. Trách nhiệm của các bậc bố mẹ, ông bà là làm sao cho các cháu dần dần hiểu được sự đếm đó không phải là một bài học thuộc lòng, mà bắt đầu làm quen với các con số, theo các bước làm sau đây:
1- Sau khí bé đã đếm trôi chảy từ 1 đến 10 thì tập cho cháu đếm từ 10 đến 1, tức là đếm ngược. Lúc đầu bé cũng chỉ coi đây là một “bài học thuộc lòng” mà thôi. Không sao. Đừng vội! Khi bé đã đếm xuôi, đếm ngược trôi chảy thì dần dần hình thành trong đầu bé khái niệm TRƯỚC và SAU. Nghĩa là số 1 đứng liền trước số 2, số 2 đứng liền trước số 3…số 9 đứng liền trước số 10. Và ngược lại: Số 2 đứng liền sau số 1, số 3 đứng liền sau số 2…số 10 đứng liền sau số 9. Sau đó người lớn nói cho bé biết số khái niệm lớn và bé: Số liền sau lớn hơn số liền trước tức là số liền trước bé hơn số liền sau ( một đơn vị - khái niệm này dần dần sẽ rõ).
2- Tập đếm cách quãng cho bé: Nói cho bé biết đếm liền là cách quãng 1, bây giờ đếm cách quãng 2:
A: Quãng 2 tiến: đếm 1,3,5,7,9 hoặc: 2,4,6,8,10
B: Quãng 2 lùi: Đếm: 9,7,5,3,1 hoặc: 10,8, 6,4,2
3. Tương tự cho quãng 3, quãng 4, quãng 5…
Nên nhớ rằng lúc này bé chưa biết chữ cái và chữ số, nhưng do đếm xuôi ngược, liền cách, dần dần hình thành trong đầu bé HÌNH ẢNH VỀ TRỤC SỐ, ở đó không những hiện lên thứ tự các số, mà còn biết được vị trí, tức là sự phân bố của chúng. Sau đó luyện cho bé bằng các câu hỏi:
- Số 3 và số 4 thế nào?
- Liền nhau!
- Số nào lớn hơn?
- Số 4!
- Lớn hơn mấy?
- Hơn 1!
- Số 6 và số 8 thế nào?
- Cách 2!
- Số nào bé hơn?
- Số 6! Bé hơn mấy?
- Bé hơn 2 (do quãng 2)
- …
Cứ nêu những câu hỏi như vậy, thì HÌNH ẢNH TRỤC SỐ trong đầu bé dần dần hiện rõ nét.
Những đứa trẻ được luyện bằng cách này thì coi như giải được tất cả các phép tính của lớp 1 và lớp 2 khi chưa biết chữ mà không cần que tính. Các bạn thể nghiệm xem.
Để dễ nhớ, tôi ghép lại thành một bài thơ thiếu nhi nhé:
MUỐN SAU NÀY GIỎI TOÁN
Đếm từ một đến mười
Ai mà không đếm được
Bạn ơi, cùng đếm ngược
Mười đến một xem nào.
Đợi khi đã thuộc làu
Thì “quãng hai” mình đếm:
Một, ba, năm, bảy, chín
Hai, bốn, sáu, tám, mười.
Đó là “quãng hai tiến”
Còn đếm “quãng hai lùi”:
Mười, tám, sáu, bốn, hai
Chín, bảy, năm, ba, một.
Quãng hai, ba đã thuộc
Lên quãng bốn, quãng năm
Xuôi ngược đã thuộc lòng
Ắt sau này giỏi Toán!
VT.