Skip to content

Đã có con này rượu có chưa

Đã có con này rượu có chưa
Chiều nay Xuân cũng tạm biệt mùa
Vài ly ta tạm chào Xuân đã
Mấy chén ta mừng Hạ đong đưa
Làm ăn cũng có lúc ngơi nghĩ
Cuộc sống âu đành được hay chưa
Trời cao chứng dám lòng mong mỏi
Bước sang Hạ ấy chắc được mùa... Ha...ha....
VT ngày 15/4/2017
Đoàn Ngọc Thọ.