Skip to content

CỤM TỪ QUYỀN LỰC NHẤT ĐỐI VỚI MỖI NGƯỜI

CỤM TỪ QUYỀN LỰC NHẤT ĐỐI VỚI MỖI NGƯỜI
#vothailam, #the_identity_iceberg
Kết quả của mỗi một người đạt được trong cuộc đời phụ thuộc vào 5 yếu tố khác nhau. Một trong 5 yếu tố đó là Nhân dạng (Indentity - hy vọng từ nhân dạng là từ sát nghĩa nhất) mà mỗi chúng ta tự đặt ra cho chính mình.
Nhân dạng có thể hiểu là bạn tự chọn mình là con người như thế nào? Ví dụ, với vai trò là một người cha, tôi chọn và tin rằng mình là một người cha tuyệt vời, với vai trò là một người bán hàng, tôi chọn và tin rằng mình là một người bán hàng xuất sắc.
Khi bạn thay đổi nhân dạng của mình, dần dần mọi thứ sẽ thay đổi theo, từ cách nghĩ đến cách ứng xử và các kết quả bạn đạt được cũng sẽ khác.
Cách nhanh và dễ nhất để định hình và thay đổi nhân dạng của mình là bạn hãy viết tất cả những câu khẳng định về mình (I am statements) và đọc nó lặp đi lặp lại mỗi một ngày, vào buổi sáng và buổi tối. I Am statements luôn được bắt đầu bằng: "Tôi Là...". Một khi bạn đọc lên "Tôi là... thì chắc chắn rất nhiều điều sẽ thay đổi, trong cả suy nghĩ và trong cách bạn ứng xử.
Ví dụ nhé, đứa con đầu lòng của bạn vừa chào đời, và bạn bắt đầu nói thật to, thật rõ với chính mình, "tôi là một người cha tuyệt vời", hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ thay đổi. Chắc chắn là sẽ rất nhiều.
Bạn có muốn tham khảo những câu I Am statements quyền lực không? Để lại comment của bạn phía dưới nhé.