Skip to content

Cua Hoàng đến (gọi thế cho sang chứ nó là cua nhện ahihi) chợ Noryangjin là thứ không thể bỏ qua khi đến Hàn Wuoc

Cua Hoàng đến (gọi thế cho sang chứ nó là cua nhện ahihi) chợ Noryangjin là thứ không thể bỏ qua khi đến Hàn Wuoc, cách đi chỉ dẫn cụ tỉ trong comment nhoa!
Đi tàu điện ngầm Line xanh đến ga Noryangjin Station, đi ra theo lối Exit 1 thấy ngay một cây cầu, phóng thẳng lên cầu, hết cầu rẽ trái đi thẳng tiếp là thấy Noryangjin Fish Market
Chọn gì cũng được nhưng nhớ chọn đúng cua nhện có gai và nhà hàng tầng 2 nha! Chỗ khác nấu hem ngon đâu!