Skip to content

Có những điều cần phải chia sẻ để mọi người hiểu

Có những điều cần phải chia sẻ để mọi người hiểu, nhưng có những việc không nhất thiết phải nói ra vẫn được ghi nhận!
Mình chưa bao giờ nói là mình giầu có nhưng chắc chắn không phải người nghèo, chỉ vì đơn giản ... mình là "Đại Gia" cảm xúc, "đại gia" tình yêu và "đại gia" của sự chia sẻ!
Chỉ có Đại gia mấy thứ đó mới không bị nghèo theo thời gian thôi...ahi hi!
P/s; Hình chụp với các Người đẹp Hoa Hậu Đại dương 2014