Skip to content

Chúng ta hay thua là khi ta cứ đợi người ta cho ta trước như ông thò chân giò bà thò chai rượu

Chúng ta hay thua là khi ta cứ đợi người ta cho ta trước như ông thò chân giò bà thò chai rượu. Bạn nên tìm hiểu kỹ từ đầu đến cuối thì tặng cái gì liên quan đến người đó, và tặng cái bạn làm được. Nhưng trên hết trước khi tán ban đã thay đổi bạn như con người mà người kia cũng yêu cũng thích. Đa phần hơn sẽ yêu những gì là tốt đẹp như mọi người cùng thích, tuỳ tip người nếu chỉ yêu vật chất, vị trí và được chiều chuộng quá thì thôi khỏi. Còn người nóng tính thì yêu kiểu chính mình phải mềm đi. Nhưng trên hết là hoà hợp để cùng bay lên cao, tôn trọng và thăng hoa nhau, thương nhau, vì nhau. Đừng tìm yêu một người chỉ muốn họ ép được bạn nghe họ. Vì khác gì chim bị cắt lông cánh nên đi bộ cũng mệt.
Dưới này là cái lúc ông em Họa sĩ nghỉ ngơi thì tôi bảo sướng như Vua thì bạn của em vào sửa Lưng
Cứ thế này thì ông em sẽ vẽ dạo suốt cả đời không biết chừng.
Tôi không quan tâm bạn kia giàu sang ra sao nhưng kiểu ép người như vậy thì cũng chẳng là gì to tát đâu. Sống là cho đi chứ không là nhận lãnh.
Khi một ai đó biết tôi mê rượu họ mua sẵn 10 vò rượu tôi đến thì thoải mái uống và còn tặng tôi thì không yêu mới là lạ. Hiểu cả tính và điều tôi yêu. Hiểu một ai yêu cái gì thì nhìn người yêu cũ của họ để hiểu một chút về họ. Rồi làm gì thì mình làm trọn vẹn cái tinh thần tâm hồn. Chứ tài năng giàu có thì người đã đi rồi có khi gấp bạn lần mình. Vậy vậy vậy vậy