Skip to content

Chốt sổ cuối tháng 4 của con #tígia

1 1 1  
Chốt sổ cuối tháng 4 của con #tígia
Chốt xong cũng choáng mẹ luôn
Hẳn là gần 600 triệu
Bán kinh khủng quá suốt ngày hối hàng không à
Đại lý nhiều vô kể nhật đài loan các thứ
Ngày xưa thì em không bán đâu c cứ bán đi giờ thì đưa hàng đây gửi hàng đi, hết hàng r này. Bla bla các thứ
#khọmgia có khác giàu hơn cả tao rồi
Tao vẫn nhớ bảo cho 5 triệu chưa cho njes

4 thoughts on “Chốt sổ cuối tháng 4 của con #tígia

Comments are closed.