Skip to content

CHỌN NHÀ THẦU TRUNG CỘNG LÀM SÂN BAY LONG THÀNH LÀ GIAO TRỨNG CHO ÁC

CHỌN NHÀ THẦU TRUNG CỘNG LÀM SÂN BAY LONG THÀNH LÀ GIAO TRỨNG CHO ÁC, LÀ GIAO AN NINH DÂN TỘC CHO KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP...
CẢ THẾ GIỚI ĐÃ SÁNG MẮT KINH HOÀNG VỀ CÔNG NGHỆ TÀU GIÁ RẺ.
VIỆT NAM CŨNG KHÔNG THIẾU NHỮNG ÁC MỘNG PHỦ PHÀNG VỀ KỸ THUẬT TRUNG CỘNG...
NÊN DỨT KHOÁT NÓI KHÔNG VỚI TÀU+ THÀ CHƯA CÓ SÂN BAY MỚI.
CÔNG TY NỘI ĐỊA MANG CÔNG NGHỆ ĐẦY BẤT TRẮC NÀY VÀO VIỆT NAM CHÍNH LÀ BỌN CỎNG RẮN CẮN GÀ NHÀ, RƯỚC VOI VỀ GIÀY MÃ TỔ, CÔNG TY VIỆT GIAN ĐÓ!
TS.KH NGUYỄN ĐĂNG HƯNG,
NGUYÊN GIÁO SƯ HÀNG KHÔNG, KHÔNG GIAN ĐẠI HỌC LIÈGE (1966-2006), BỈ
_______________________________________