Skip to content

Chào các cháu ngoan bác Hồ

Chào các cháu ngoan bác Hồ, hôm nay bác Dũng google nát tay, định bụng kiếm cái ảnh bác Hồ mặc trang phục của dân tộc mình để làm avatar mà không thấy, chỉ thấy ảnh bác Diệm mặc trang phục dân tộc mình thôi.
Cháu ngoan nào có ảnh bác Hồ mặc trang phục dân tộc Việt Nam, xin vui lòng cho bác Dũng xin 1 tấm để đặt làm avatar nhân ngày sinh nhật bác Hồ nha