Skip to content

Cám ơn Dr

Cám ơn Dr. Dinh-van Nguyen và bạn bè...
Được chia sẻ, được tâm sự làm cho tôi thấy nhẹ nhàng...Nhất là những "sự thật', mà tôi đang có...Không là "thiên đường, cũng chẳng là địa ngục"...Nơi nào cũng vậy, chúng ta muốn có cuộc sống tốt, thì phải làm việc hết mình và luôn nhìn về phía trước...
Chúc các bạn luôn mạnh mẽ và thành công trên con đường mình đang đi...
See Translation