Skip to content

Cãi nhau với chồng còn vùng vằng dỗi hờn các kiểu các kiểu được

Cãi nhau với chồng còn vùng vằng dỗi hờn các kiểu các kiểu được !
Đây strees vì công việc thật sự là ko thể trút lên đầu ai.
Bih làm ko phải vì tiền nữa ! Mà là vì danh dự.
Đúng là vì danh dự thôi !!!

2 thoughts on “Cãi nhau với chồng còn vùng vằng dỗi hờn các kiểu các kiểu được

  1. Anonymous

    Người lái đò! Cố gắng lên C nhá.
    Cả nghìn con ng đang trông cả vào C

Comments are closed.