Skip to content

Các cựu sinh viên đến chúc mừng sớm 55 năm khoa BC

Các cựu sinh viên đến chúc mừng sớm 55 năm khoa BC !
1. Đại diện CHBC k17 đến chúc mừng 55 năm khoa Báo chí.
Những tấm lòng và kèm 20 triệu.
2. Bạn Thanh Nga HNtv (CHk22.2) và nhóm nhà báo HNtv tài trợ gói trailer và ps.
3. Bạn Thanh Cao (CHQLBCTTk21.1) tài trợ gói sản phẩm giấy mời trị giá 5 triệu.
4. Đai diện CSV k22 đến tặng hoa và 24 tr, trong đó có cac sv Lào đã có đóng góp với lớp.
5. Hôm nay 23/5 đại diện k23 vào thăm, chúc mừng khoa BC 55 năm và "góp cỗ" 14tr đây. Hi.
6. Đại diện CSV báo 5. Những tấm lòng và 15tr
7. Đại diện CSV k11 (khoá chuyển giai đoạn đào tạo hs phổ thông). Những tấm lòng và 30tr.
8. Đại diện CSV CHk22.1. Những tấm lòng và 100tr ( bao gồm lớp, một số cá nhân và huy động DN).
Rất vui vì lâu được chụp ảnh kỷ niệm với đại diện các khoá.
Hẹn nhau 10/6/2017 !