Skip to content

Các cơ quan báo chí có dám lập liên minh để phối hợp từ việc sản xuất nội dung có tài trợ cho đến bán quảng cáo và tận dụng các dữ liệu khách hàng của nhau không

Các cơ quan báo chí có dám lập liên minh để phối hợp từ việc sản xuất nội dung có tài trợ cho đến bán quảng cáo và tận dụng các dữ liệu khách hàng của nhau không?
Hầu hết các nhà xuất bản không thích điều này. Nhưng khổ nỗi cứ 100 đôla quảng cáo chi ra thì 85 đôla rơi vào túi Google và Facebook mất rồi. Nếu các cơ quan báo chí cứ tự loay hoay thì rồi xôi hỏng bỏng không. Cần phải lập liên minh để cũng có số lượng người dùng lớn, dữ liệu người dùng không đạt vài tỷ thì ít nhất cũng dăm bảy trăm triệu, lại nắm thế mạnh là sản xuất nội dung phù hợp nhu cầu của nhà quảng cáo.
Không đánh bại nhau được thì bắt tay. Ấy là cách để tồn tại trong cái gọi là thế "độc quyền lưỡng cực" mà hai ông khổng lồ đang chi phối.
Các báo Việt Nam nghĩ sao nhỉ?