Skip to content

Các chiến binh tẩy sỏi gan đang chiến đấu dũng cảm với những viên sỏi cuống quít trôi theo dòng mật từ gan xuống ruột non

Các chiến binh tẩy sỏi gan đang chiến đấu dũng cảm với những viên sỏi cuống quít trôi theo dòng mật từ gan xuống ruột non, chuẩn bị ra ngoài. Chợt có tiếng kêu that thanh: "Kiến, kiến". cả lũ nháo nhào bê thảm giúp người nọ người kia dời vị trí. Vui ơi là vui.
Tôi bật cười tự nghĩ: bây giờ mà có khách nào nhìn thấy, liệu họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Giống cảnh bệnh viện quá tải, bệnh nhân nằm la liệt ngoài sân