Skip to content

Các Book Riders đã lên đường

Các Book Riders đã lên đường!
4 chiến binh khởi hành từ Sài Gòn:
Gã lớn đầu nhất là tôi,
Gã già nhì thì tướng cán bộ nhà nước
Hai thanh niên còn lại thì trẻ trung nhưng vẫn chưa được sung.
Một điều khiến tôi lo lắng, bối rối là 3 chiến binh này lần đầu đạp xe đường dài (mặc quần jean mới khổ chứ!)
Bao nhiêu sách vở dồn hết qua cho tôi! Cũng may tôi tính trước nên mang theo cặp túi 20 lít, vừa đủ!
Chiến binh thứ 5 Sách Phu đang đợi chúng tôi tại Đại Học Đồng Nai!
Go go!!!! Vì sự nghiệp làm giàu Thân - Tâm - Trí
#bookrider