Skip to content

4 thoughts on “Bốn Phương Triệu Thiên

  1. Anonymous

    Tụi con cám ơn bác Tro và các anh, các dì ạ. Tạ ơn Chúa đã giúp đỡ trong mọi việc để số quà này đến được tay các em ☺

  2. Anonymous

    tạ ơn Chúa ạ. cám ơn bác Tro và các anh, các dì đã giúp đỡ chúng con

Comments are closed.