Skip to content

Anh vui chinh chiến nên đường hành còn xa

Anh vui chinh chiến nên đường hành còn xa
Bao lần hoa hé nụ anh lại nhớ quê nhà
Cũng buồn lắm chứ nhưng đường còn cách trở
Lại nhớ đến cô em môi thắm hôm nào, khi mình vừa quen nhau.
Nơi đây biên thuỳ & nơi đây chiến tuyến
Bao lần mưa rơi quân hành ướt sương rơi
Anh nhớ em ơi, nhớ em rã rời
Anh mơ ngày nào mơ hoa về tặng em.
Biết rằng hứa hẹn thôi cũng chẳng nói nên lời
Bao lần hoa mai nở, anh chẳng về thăm được
Vì quê mình binh lửa nên còn nhiều thương đau
Gói trọn lá thư này thôi đành hẹn kiếp sau.
Ductho le
Sáng thứ hai 17.07.2017 ( Anh Vui Chinh Chiến )
See Translation