Skip to content

Ai nhỡ ghét thì cứ ghét

Ai nhỡ ghét thì cứ ghét
Ai nhỡ thích thì cứ thích
Sống phải có chính kiến, yêu ghét cũng phải rõ ràng, nhất quán
Đó mới là điều đúng đắn của ruồi muỗi khi xem các cuộc tranh bá.
Điều đúng đắn hơn nữa là đừng tin bố con thằng nào.
Mừng khi thấy trên fb của mình những người chẳng bao giờ tung hô lại là người đầu tiên lên tiếng cảm thán cho người ngã ngựa
Có một chú hề nổi tiếng từng thút thít sụt sịt ca tụng như ông anh ruột của mình, thì lúc nước sôi lửa bỏng fb dẫn chuyện bóng đá MU.
Bần vãi lồn ra.