Skip to content

Ai đã từng lặng nghe tiếng thời gian

1  
Ai đã từng lặng nghe tiếng thời gian
Như hạt mưa ngoài hiên rơi tí tách
Đêm thẳm sâu như ly cafe đặc
Hoà đơn côi trong bóng của riêng mình.
See Translation