Skip to content

1 ngày đặc biệt (sáng rồi đến chiều) rất lầy lội của đại gia đình MC nhà mình đi làm sô do Vietsky chủ trì Event

1 ngày đặc biệt (sáng rồi đến chiều) rất lầy lội của đại gia đình MC nhà mình đi làm sô do Vietsky chủ trì Event!!.. Ai có sô nhớ alo Vietsky điều động...
Sô đình đám về số lượng MC xuất hiện trong 1 event?? .. Nguyên 1 đội hình MC lầy lội cùng với khách hàng luôn mới chịu ... Minh chứng là đây ... Tình yêu nghệ thuật là đây... Đơn giản chỉ có vậy.. Kết nối, hỗ trợ và cùng nhau tiến xa hơn các tình yêu nhé
P/s: Cảm ơn các tình yêu đã đồng hành cùng Vietsky nhiều nhiều nhé...
See Translation