Skip to content

Xã hội việt nam nó thế

1 1 1  
Xã hội việt nam nó thế ! Ở việt nam thích dùng đồ nhật ng bên nhật lại thích dùng magic skin nhà em cơ đi xa nên phải sắm nhiều dùng. Mới được lâu ! Dùng một bộ ko bõ ! Phải quất hẳn 5 bộ như này dùng mới đã ! Chứ đang dùng mà hết thì mua làm sao được ở bên nhật nhể !
P/s Em đi síp cho khách về đói zã họng ra ! Cày như châu từ 6h sáng đén giờ chưa bỏ bụng cái gì chỉ vì #magicskin hót hít quá cơ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

3 thoughts on “Xã hội việt nam nó thế

Comments are closed.