Skip to content

Vị lãnh đạo này cho rằng “mô hình cả họ làm quan” là khá phổ biến hiện nay tại nhiều địa phương trên cả nước

Vị lãnh đạo này cho rằng "mô hình cả họ làm quan" là khá phổ biến hiện nay tại nhiều địa phương trên cả nước.
Cùng quan điểm, ông Đào Quang Thuật - Phó ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành - khẳng định với PV Dân trí, việc này là bình thường, không có gì nhạy cảm; bởi toàn bộ quy trình bổ nhiệm, thuyên chuyển các vị trí liên quan đến người nhà Bí thư và Phó Bí thư đều đảm bảo đúng quy định. Chỉ là ngẫu nhiên mà những vị trí chủ chốt lại rơi vào người cùng một nhà.
Để khẳng định việc này, ông Thuật dẫn giải, con cháu, anh em của các vị lãnh đạo huyện nêu trên được cất nhắc là vì họ đều rất xuất sắc ở những vị trí đảm nhiệm trước đó. Sự xuất sắc và năng lực vượt trội của họ được cả huyện ghi nhận.
Đường công danh của 2 lãnh đạo đứng đầu huyện
Bản thân đường thăng tiến của ông Tiến và ông Sang cũng xuất phát từ "truyền thống gia đình". Bố đẻ ông Tiến và bố đẻ ông Sang đều là nguyên Bí thư của huyện Kim Thành.