Skip to content

Từ ngày chế tài Magnitsky được đưa vào áp dụng

Từ ngày chế tài Magnitsky được đưa vào áp dụng, có nhiều điều thú vị.
___
{Quan chức toàn con du học Mỹ, tiền gởi bank Thụy Sĩ, chỉ có mấy đứa cấp dưới là khổ, vừa hay bị dân đè đầu ra chửi vừa chịu bao nhiêu thứ chỉ để nuôi béo cấp trên và gia đình (cũng của cấp trên).}