Skip to content

Trót nói con thích gì bố chiều tất

Trót nói con thích gì bố chiều tất, hôm nay Nhất Bảo nói thích làm ảo thuật... haizz...
Lo nhất mai con thích chân dài thì lại khó cho bố, mà nếu được thì chưa đến lượt con...
Mình thật sự nghĩ, hãy cho bọn trẻ nhiều yêu thương và niềm tin rằng chúng có thể làm được nhiều điều như thế giới ngoài kia, chúng sẽ hào sảng, thân thiện và cởi mở hơn, thật đấy!!!