Skip to content

Nhiều người hỏi tôi rằng : ” sao không chọn cho mình một con đường để theo đuổi tới cùng

Nhiều người hỏi tôi rằng : " sao không chọn cho mình một con đường để theo đuổi tới cùng ?"
Tôi không muốn cuộc đời mình bị áp đặt bởi quan niệm thành công hay thất bại của người khác !
Tôi chọn trải nghiệm mọi thứ, làm những việc mà mình mong muốn trong cuộc đời ..!
Và chỉ có bạn mới biết được sự lựa chọn nào tốt nhất cho chính mình ! .. ❤️
Yolo
HVK .