Skip to content

Nếu cuộc sống cứ là màu hồng mãi

1  
Nếu cuộc sống cứ là màu hồng mãi...
Thì lgi có mây đen !
Số may mắn mãi tnao được !
Đối mặt được với khó khăn thì mới là người mạnh mẽ, kiên cường
Cố lên #BigGirl Vượt qua đi để là niềm tự hào cho chính bản thân mình

13 thoughts on “Nếu cuộc sống cứ là màu hồng mãi

Comments are closed.