Skip to content

Mọi người đặt nhiều quá nên em chấp nhận thồ thêm 5Okg các loại và đã có mặt tại Vitot

Mọi người đặt nhiều quá nên em chấp nhận thồ thêm 5Okg các loại và đã có mặt tại Vitot.
Ai nhanh tay đặt thêm người ấy được nhé.
Tốt nhất các mẹ muốn chắc ăn mai cứ qua thẳng Vitot số 3 Giáp Nhất, cạnh Royal City cướp trắng trợn luôn ạ, đừng ngại.
P/s: Những ai đặt trước rồi chắc chắn có phần nhé.