Skip to content

MỖI NGÀY MỘT CÂU HỎI DÀNH CHO HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

MỖI NGÀY MỘT CÂU HỎI DÀNH CHO HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM.
Xin hỏi các ngài, trong các hoạt động của nhà thờ Công giáo, có cho phép những buổi lễ hiệp thông nhằm chống đối chính quyền, kích động bạo loạn như thế này không? Giáo hội Công giáo từ khi nào tự coi mình là một thế lực chính trị đứng trên nhà nước, vượt ra ngoài khuôn khổ của một đức tin tôn giáo?
Các ngài đồng tình, ủng hộ những hoạt động như thế này chăng?
See Translation