Skip to content

Mình vừa thuê được thêm nhân viên tổng cộng 3 nhân viên trung quốc chỉ ăn vs post hàng update mẫu mới

1 1 1 1  
Mình vừa thuê được thêm nhân viên tổng cộng 3 nhân viên trung quốc chỉ ăn vs post hàng update mẫu mới !
✅CÓ CHUYÊN FENDI CLUTH , VÍ , BALO ...
✅CHUYÊN LV TÚI XÁCH NAM , VÍ , CLUTH
Dưới thêm là 2 wechat vợ mình chuyên làm hàng nữ cung cấp tất cả mặt hàng từ spf cho tới siêu cấp ! Mnguoi add đi nhé đảm bảo giá vợ chồng mình tốt nhất mạng xã hội !