Skip to content

MÌNH DẠO NÀY ĐẦU ÓC THẾ NÀO Ý

1  
MÌNH DẠO NÀY ĐẦU ÓC THẾ NÀO Ý .
Bill c Duyên Xinh gửi qua cả 3 ngày nay , mà cứ bơ như ko có chuyện gì .
Nay chị ý đòi hàng mới ngớ người .
Vâng cuối tháng chốt cái bill gần 70 củ nữa .
Tháng này của chỉ có gần tỷ ak .
Buôn bán giỏi đến nỗi có người tạo cả FB giả #DUYENXINH vì GATO . Khổ
Giỏi quá thì cũng bị ng ta ghét .