Skip to content

“Mẹ ơi lớn lên con vẽ tranh cho mẹ bán nhé

"Mẹ ơi lớn lên con vẽ tranh cho mẹ bán nhé . Xong mẹ mua nhà mới cho con và e Ỉn nhé"
Hix mẹ nợ gái nhiều quá, gieo cho con giấc mơ một ngôi nhà to đẹp, có phòng riêng cho 2 con chơi ... mãi mẹ chưa làm được