Skip to content

Là lá la

Là lá la... Vừa mới nhận được tài trợ của đại gia và mình bắt đầu đầu tư để sau 6 năm nữa mình nghỉ hưu 🙂
Nếu bạn được nghỉ hưu sau 6 năm nữa thì bạn muốn
(y) Nhận tiền lương là bao nhiêu?
(y) Muốn nhận 1 cục cho cả 1 năm - 3 năm một lần?
(y) Nhận theo tháng?
có nhiều nguồn đầu tư và sinh lợi nhuận, riêng nguồn này... Mình tính toán ra thì nhận được khoảng 4tr cho khoản này thoai....
Ai muốn có bí quyết để nhận lương hưu sau 6 năm nào... ( chỉ dành cho những ai đã có gia đình)