Skip to content

Không bàn thêm

Không bàn thêm, không cần phải tranh cãi theo cách lý luận lợn nữa, tốn phây, việc chị Xuyến có được bán thịt ở chợ không, bán như thế nào, nguồn lợn ở đâu, giá cả, giấy tờ....đó là việc của cơ quan chức năng...
Nhưng cái trò bỉ ổi, hành xử khốn nạn, hất dầu luyn chất bẩn vào thịt heo chị Xuyến của mẹ con nhà mụ Vinh thì không thể tha thứ, dứt khoát như vậy.
Xã hội mà hễ tức nhau thì lao dao vào đâm, đưa chân lên đá, ném đồ bẩn vào người, vào nhà, vào tài sản như là cách để đối thoại thì quá mạt hạng.
Công an Quận Ngô Quyền đã ra quyết định bắt khẩn cấp mẹ con mụ Vinh là đúng.
+Vâng ạ.