Skip to content

Jetstar Pacific trân trọng thông báo

Jetstar Pacific trân trọng thông báo.
1. Về việc thay đổi quầy check in ở sân bay Changi - Singapore
Từ ngày 11/5/2017, quầy check-in cho các chuyến bay của Jetstar tại nhà ga quốc tế sân bay Changi - Singapore sẽ có sự thay đổi. Cụ thể:
- Khu vực check in mới: Hàng 8 & 9
- Nhà ga: không thay đổi, vẫn tại nhà ga T1
- Lối vào Khu vực check in: Cửa số 3 & 4 khu vực ga đi.
Lưu ý: Quầy thủ tục check in mới được đặt cạnh quầy thông tin của Changi Airport Group ( CAG) tại khu vực ga đi.
2. Về việc thay đổi nhà ga Quốc tế Đà Nẵng
Từ ngày 11/5/2017, hành khách có hành trình quốc tế tới Đà Nẵng sẽ hạ cánh tại Nhà ga số 2, sân bay quốc tế Đà Nẵng (cách không xa nhà ga cũ và có thể đi bộ).
Hành khách có hành trình quốc tế khởi hành từ Đà Nẵng được khuyến cáo tới sớm để làm thủ tục ít nhất 2 giờ trước giờ khởi hành.
See Translation