Skip to content

HOA DẠT

HOA DẠT
Cảm theo CHÁN ĐỜI của nhà thơ Trần Quế Lâm
Tim vỡ nát hoa ti gôn đỏ
Khi dòng châu lệ nhỏ vào trong
Đâu còn hương nữa mà mong
Cánh còn một nửa ngắt xong cuộc tình.
Hoa không đẹp nếu hình chấp lại
Nửa hình tim mãi mãi hai nơi
Là gì tay đã buông lơi
Lời buồn vá lại bên đời có vui?
Trời xui khiến đất vùi phận nữ
Buộc đài trang vào ngữ ngặt nghèo
Em rời bóng đổ buồn theo
Mặc cho mây dạt thân bèo cứ trôi.
Hoa một nửa em rời đất hứa
Nước mênh mông chất chứa bầu trời
Bèo tin ở cuối cuộc đời
Lênh đênh vô định được mời đến hoa.