Skip to content

GIAO HOAN LÀ CÙNG NHAU VUI VẺ

GIAO HOAN LÀ CÙNG NHAU VUI VẺ
Bác Tien Dang ở Pháp buồn nhớ quê, ngồi tra các loại từ điển tiếng Việt và ngạc nhiên, các từ điển tiếng Việt đều giải nghĩa "giao hoan là cùng nhau vui vẻ".
Chợt nhớ anh Nhạ trả lời trước Quốc hội rằng, việc các cô giáo trẻ đẹp bị điều động đi hầu rượu các quan ở Hà Tĩnh "chỉ là vui vẻ thôi mà". Vậy là anh ấy rất thông minh, biết sử dụng từ điển tra ngược. Việc các cô giáo hầu rượu quan chỉ là "giao hoan thôi mà!" Chuẩn không cần chỉnh!
Ghi công anh Nhạ về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt!
Nhưng mà nghe nói có thằng kia tra từ điển xong, khi gặp gái giữa đường nói: "Em ơi chúng mình giao hoan nhé" đã bị ăn tát. Cậu chữa thẹn: "Chỉ là vui vẻ thôi mà!"
Mách Hoàng Tuấn Công, Đoàn Lê Giang, Chú Tễu, Đặng Tiến, Lại Nguyên Ân, Khac Hoa La, Trần Đình Sử, Nguyễn Huệ Chi