Skip to content

Đi Thung Nai

Đi Thung Nai, ven đường có cụ già người Dao bán thổ cẩm, sà vào mua túi khăn. Xong rồi bảo chồng chụp như bổ củi.
Ra về bảo cho thêm cụ ít tiền, "em mua bao thứ rồi còn gì"
Ảnh đẹp vô giá nhé, đồ keo kiệt.
#Pentax K1 chụp chân dung rất oách Huu Tran