Skip to content

Đây là lớp HiP Hop 1 của Rùa

Đây là lớp HiP Hop 1 của Rùa. Cái lớp này mình hay bỏ rơi các cháu vì hay phải đi vài nơi. Đến bh gắn bó với nhau lâu rồi và chúng nó vẫn tin tưởng ở lại bên cạnh mặc dù lười biếng lắm.
Thôi các cháu hãy thông cảm cho cô.