Skip to content

Đầu thu nào cũng ngâm vài hủ cho 2 tình yêu

Đầu thu nào cũng ngâm vài hủ cho 2 tình yêu, vậy mà cứ đến mùa mới là hủ mùa cũ hết sạch veo, vị ngọt ngọt chua chua như ô mai nên 2 bạn cứ đi ra đi vào, giả vờ ho ho mấy tiếng rồi xin "mẹ ơi mẹ cho con ăn chanh đào đi"