Skip to content

Chia sẽ kỷ niệm thôi nhưng không nói thêm gì

1  
Chia sẽ kỷ niệm thôi nhưng không nói thêm gì.....vì quá nhiều cảm xúc.
Tự dưng nhớ đến còn nhiều dự định với gia đình mà chưa làm.....năm nay nhà mình bỏ lỡ những sinh nhật bên nhau rồi......tự dưng kỷ niệm ùa về làm tỉnh ngủ
See Translation