Skip to content

CẦN CÓ CUỘC ĐỔI MỚI LẦN 2

CẦN CÓ CUỘC ĐỔI MỚI LẦN 2
Thực chất đổi mới lần 2 chính là đổi mới thể chế chính trị. Một bài viết rất hay nói về điều đó. Thể chế chính trị lần này là phải như thế nào, nếu không muốn đưa đất nước đến sụp đổ.
"... Ngày xưa xã hội chúng ta không nhiều tật xấu như bây giờ, không nhiều tệ nạn như bây giờ. Ngày xưa, chúng ta đổi mới vì hiểu rằng đói nữa thì đổ. Giờ thì nếu những người có chức có quyền giàu lên nữa thì đất nước này sẽ đổ. Đó là những nghịch lý mà chúng ta đang phải đối mặt bây giờ...."
"... Chúng ta cũng phải đối mặt với sự không dân chủ thể hiện trong rất nhiều vấn đề: Như việc những cán bộ phường, xã không do người dân trực tiếp bầu ra, trực tiếp lựa chọn, mà những cán bộ đó là những người ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thường nhật của họ; ở nhiều nơi trên đất nước này, công lý đang không thuộc về những người có lẽ phải, mà thuộc về những người có tiền, có quyền.
Cho đến giờ chúng ta mới đang xem xét dự án Luật Biểu tình. Luật Biểu tình đã bị lỗi hẹn tại các kỳ họp Quốc hội từ lần này sang lần khác...."
( Coppi từ FB Bùi Công Dụng: nhà văn, nguyên Phó VP UBND tỉnh Q/Nam)