Skip to content

Bạn thân Thanh ơi

Bạn thân Thanh ơi,hôm nay là minh chứng hùng hồn nhất Hiền quan trọng giây phút đó thế nào.
Cảm ơn bạn bên cạnh Thanh bao năm qua.
Không ít lần chứng kiến nước mắt ta rơi vì hạnh phúc, cũng không kém lần chứng kiến nó rơi vì tuyệt vọng.
Hiền đúng như tên của mình, vẫn hiền dịu cạnh ta như thế.
Ta biết bạn hiểu rõ cảm xúc lúc này của ta, vì thương ta và bảo vệ ta đến thế mà.
Có những tình thương đúng thời điểm nhưng sai người, và cảm ơn vì tình bạn chúng ta đúng người đúng thời điểm bạn nhỉ.
P/s: tỏ tình đêm khuya.....mong bạn thân sẽ hiểu
See Translation

3 thoughts on “Bạn thân Thanh ơi

    1. Anonymous

      Ai xuất hiện trong cuộc đời ta ta điều yêu quý và muốn mọi người hạnh phúc.
      You too......

Comments are closed.